1/9

בימים אלה מלאו 31 שנים ל"שקמים" 

חברה לתועלת הציבור 

שנוסדה ב-1982.

 

העילה להקמתה הייתה הצורך במסגרת חינוכית מיוחדת שתהלום את צורכי אוכלוסיית הילדים באזור ובהם בנם של מייסדיה – משפחת אלמוג אלרגנד.

 

מטרתה הייתה לתת מענה לימודי, חינוכי וחברתי לילדים בעלי ליקויי למידה חמורים שלא נמצאו עבורם מסגרות מתאימות בסביבת מגוריהם הקרובה.